Legitimerad psykolog sedan 2007 (Uppsala universitet) och legitimerad psykoterapeut sedan 2021 (Stockholms universitet).

Som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut är min huvudsakliga inriktning psykoterapi och psykologisk behandling av psykisk ohälsa. Min ambition är att erbjuda trygg och säker vård, där individens sammanhang, tidigare erfarenheter och specifika behov tillåts vara i centrum. Min erfarenhet kommer bland annat från Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), elevhälsa och primärvård. Som psykolog och psykoterapeut är jag förankrad i psykodynamisk teori, metod och teknik.

Svåra livshändelser och trauman finns ofta som bakgrund till psykisk ohälsa, något som fordrar en tillitsfull relation och specifik kompetens hos behandlaren för att vara möjlig att återhämta sig från. Jag har mångårig erfarenhet av traumabehandling och använder metoden EMDR i mitt arbete.